Poďakovanie

Ďakujeme mestu Senec za podporu projektu „Skvalitnenie tréningových podmienok a zlepšenie dostupnosti tenisu pre deti a mládež do 23 rokov“ aj v čase aktuálnej pandemickej situácie spojenej s COVID-19.