Pre záujemcov

V priebehu septembra otvárame nové skupinové tréningy pre deti a mládež od 5 rokov.

Ako sa prihlásiť?
Stačí vyplniť elektronickú prihlášku: http://prihlaska.tk-profi.sk/

My Vás budeme informovať o začiatku a všetkých potrebných info ohľadne tréningového procesu.