Opatrenie ÚVZ SR – športoviská

Pri tréningoch sa riadime Usmernením k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR
č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport.

Link na usmernenie…